RODO

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Eka-plast Sp. z o.o. , 02-001 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 85/21, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod nr KRS 0000562667, NIP 1182109742, Regon 361745252

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 

  1. w celu wykonania umowy
  2. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych wynikających m.in z przepisów podatkowych oraz rachunkowości
  3. w celu kierowania do Państwa przez Eka-plast Sp. z o.o. treści marketingowych bądź też kierowania zapytań ofertowych, jak też odpowiadania na zapytania ofertowe;
  4. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Eka-plast Sp. z o.o. polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a), b) lub f) RODO.

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia/wykonania umowy. Państwa danych nie będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany ani nie będziemy ich używać w celu profilowania.

 

Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar EOG. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres uzasadniony celem ich przetwarzania, nie dłużej jednak niż 10 lat.

 

Jeśli posiadane przez Eka-plast Sp. z o.o., informacje są Państwa danymi osobowymi to przysługuje Państwu:

  • prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (o ile takie przetwarzanie nie jest wymagane przez odrębne przepisu prawa, np. podatkowego),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. W przypadku jeśli Państwo chcecie usunąć swoje dane z bazy prosimy przesłać e-mail z taką prośbą na adres: ekaplast@ekaplast.com.pl

 

W sprawach z zakresu danych osobowych możecie się Państwo skontaktować z nami:

– listownie przez Eka-plast Sp. z o.o, 02-001 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 85/21

– elektronicznie: ekaplast@ekaplast.com.pl

 

Przydatne linki:

X